Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
English
 

Spiltor - även i det lilla stallet
Det är inte bara de större ridanläggningarna som har spiltor. Många mindre privatstall bygger idag även en eller två spiltor när dom renoverar eller bygger nytt stall. Många vill tex kunna träna unghästen att stå uppbunden eller har hästar som är i rörelse och ute hela dagarna. Dessa hästar har inte heller samma behov av att stå i box över natten som en tävlingshäst som spenderar mycket tid i boxen.

Vår spilta finns i olika utförande: Längd 3500 mm, plankhöjd 1300 mm, gallerhöjd 900 mm sluttande från 2000 mm till 2500 mm. Stolpe 70x70x3 som ska fästas mot tak/takbjälke. Stående, spåntade granplank, 43 mm, eller plastplank.

Titta i vår Inspirations Katalog

 

Standarutförande av spilta med granfyllning.
Klicka på bilden för en ritningen.

Undersöknings spilta
Vi tillverkar olika typer undersökningspiltor, nedan från en veterinärklinik.