Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
Våra Boxar
English

Montering av City-Boxen
City-Boxen är en av marknadens enklaste boxar att montera. Med det nya flexibla monteringssystemet, som består av löstagbara och höj-/sänkbara stolpfästen, har monteringen ytterligare förenklats. En stor fördel med denna flexibilitet är bl a att du kan anpassa boxens höjd beroende på storleken på dina hästar. Även de minsta i stallet vill ju kunna titta ut! En annan fördel är om du ska flytta inredningen. Du kan då enkelt montera ner och upp inredningen utan att byta ut stolpar eller stolpfästen.
Även om inredningen är relativt lätt att montera krävs det att du har gjort ett bra förarbete. Läs igenom vår detaljerade monteringsanvisning, mät upp stallytan och markera var de olika delarna ska placeras innan du startar. Om ni är två personer kan ni räkna med att det tar ca 4-6 timmar per box beroende på hur vana ni är. City-boxen levereras med stål och virke var för sig.


 

Monteringsguide
Snabbguide med bilder. Här får du en överblick av de olika delmomenten i uppmontering av CityBoxen.
PDF (320kb)


Monteringsanvisning
En detaljerad anvisnig i hur du steg för steg monterar boxarna och tillbehör. Vi rekommenderar att du läser denna innan du startar din montering. PDF (120kb)