Köp- och leveransvillkor

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Faktureringsavgift och lastemballage/pall tillkommer per kolli.

De beräknande priser inkluderar inte montage, förberedande arbeten eller övriga merkostnader. Särskilda villkor skrivs separat och godkänns av kund.

De offererade priserna (är giltiga 7 dagar och) anges på offerten.

 

Din order

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande ut till kund via mail.

Gå noga igenom orderbekräftelsen så att fakturaadress, leveransadress, telefonnummer och orderrader stämmer.

Det är kundens ansvar att försäkra sig om att information och mått uppförda på ritningar stämmer och är korrekta för kundens behov och önskemål.

Godkänn ordern genom att bekräfta den via svar på mail, alternativt underskriven orderbekräftelse. Orderbekräftelsen är bindande.

Vi ingår inga köpeavtal med minderåriga (under 18 år).

 

Betalningsvillkor

Vi tillämpar förskottsbetalning, vilket innebär att betalningen ska vara City-Boxen tillhanda, innan leveransen lämnar fabriken.

En banköverföring kan ta upp till 3 dagar, så det är viktigt att du betalar i god tid för att inte försena din leverans.

Vid snabba leveranser tex. nästa dag, kan du scanna inbetalningskvittot till oss, så levererar vi ut din beställning direkt. Alternativt swisha till 123 498 33 26.

Hämtar du själv inredningen i Kristianstad, gäller betalning via faktura eller swish innan hämtning.

City-Boxen innehar äganderätten tills produkten till fullo är betald. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor, innan dessa är helt betalda. City-Boxen förbehåller sig rätten att överlåta sina fordringar.

City-Boxen erbjuder, via vår samarbetspartner Wasakredit, en flexibel finansiering till en rimlig månadskostnad och avbetalningstid. För en finansieringslösning kontakta City-Boxen. Sedvanlig kreditupplysning görs vid din ansökan.

 

Leveranstider

Lagerförda standardprodukter utlevereras inom 14 arbetsdagar* från vi mottagit en påskriven orderbekräftelse.

Beställer du specialtillverkad inredning, sker leverans enligt överenskommelse.

Vi anlitar DB Schenker, som hämtar leveranser hos oss dagligen.

*Normalt kommer bilen med leveransen till dig inom 3 dagar (lagerförda standardprodukter) från det att produkterna har lämnat oss, lite beroende på var i landet du bor.

 

Leveranser

När vi har levererat ut din inredning ringer/mailar vi och talar om att leveransen är på väg.

Du får ditt sändningsnummer och kan sedan enkelt själv kontrollera var din leverans befinner sig. Det gör du genom att skriva in ditt sändningsnummer i trackingsystemet, eller ringer ditt närmsta DB Schenker kontor för mer information.

Det är viktigt att du anger rätt leveransadress och kontaktuppgifter till oss, så att chauffören enkelt kan komma i kontakt med dig dagtid för att avtala tid för avlastning.

Kunden ombesörjer avlastning. Eventuella kostnader i samband med avlastning är på kundens eget ansvar. Produkterna kan vara tunga och kräver traktor med frontlastare eller tungt lyftande gaffeltruck (gaffellängd 2,3m) för lastpallar.

Väg och avlastningsplats måste vara framkomligt för stor och tung lastbil vid tidpunkten för leverans. Lossningsplatsen måste ha ett vändutrymme för en 18 m lång / 4,5m hög lastbil.

Lastbilar lossas normalt från sidan.

Stål och plankfylland kommer separerat och ligger på pall. Allt material, träplank, portar, dörrar och fönster är inte paketerade i ett 100 procentigt skydd mot vind och vatten.

Försändelser upp till 20 kg levereras normalt till ditt utlämningsombud, försändelsen aviseras via sms eller brev.

 

Kund ej anträffbar vid leverans

Är kunden ej anträffbar vid leveransen, debiteras kunden för utkörningen och eventuell terminalshyra hos fraktbolaget. Försening av avlastning är på kundens ansvar.

 

Innan du skriver på följesedeln

Var mycket noga med att besiktiga och räkna alla kollin.

Om du skriver på följesedeln kan du inte i efterhand reklamera transportskador eller saknat gods.

Vid transportskada eller saknat gods, måste chauffören fylla i en skadeanmälan, som du får en kopia av direkt på plats.

Därefter meddelar du oss samma dag, så vi kan åtgärda reklamationen omgående.

City-Boxen ansvarar ej för några reklamationer anmälda senare än 5 dagar efter erhållen leverans.

Vissa avvikelser kan förekomma beroende på säsong.

 

Garantier

City-boxen lämnar ett års garanti om inget annat anges. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller City-Boxen sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.

Specifika garantier för vissa produkter, se respektive garantisedlar.

Spara alltid faktura eller insättningskvitto.

 

Garantin omfattar inte:

 

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare:

Föreligger fel som City-Boxen ansvarar för, åtar sig City-Boxen att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen. City-Boxen äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare, eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

I förhållande till konsument (privatperson)

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. City-Boxen kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet, företa omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för City-Boxen, eller att på egen bekostnad avhjälpa felet. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

City-Boxen är inte i något fall skyldig att ersätta köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst, skada på djur, andra följdskador eller annan indirekt skada.

City-Boxen frånsäger sig ersättningsskyldighet vid försenade leveranser, som står utanför vår kontroll, så som inhyrd monteringspersonal, boxhyra, hyra av maskiner m.m.

 

Reklamationsrätt

För att åberopa att varan är felaktig, skall företagskund reklamera till City-Boxen omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum, samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har, att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar, förbehåller sig City-Boxen rätten att i förhållande till företagskund, avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper City-Boxen, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för City-Boxen. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att försäkra sig om att varan är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig City-boxen rätten att i förhållande till kund avgöra om felet skall avhjälpas.

Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för åtgärd.

City-boxen förbehåller sig rätt till produktkontroll. Om varan ej skulle vara felaktig, accepteras inte reklamationen.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar, om du utnyttjar ångerrätten. När Cityboxen får tillbaka varan och kan konstatera att den inte är skadad, betalar vi tillbaka för varan.

Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 14 dagar. Detta gäller endast standardprodukter som är lagerförda och inte produkter som special / mått tillverkas till kund.

För att kunna ångra ett köp skall varan returneras i obruten förpackning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden.

Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar, om du utnyttjar ångerrätten. Du får dock vänta tills dess att varan har kommit åter. City-boxen returnerar betalningen på samma sätt som det är betalt. Vi krediterar er faktura, förutsatt att varan ej är skadad.

 

Hantering av personuppgifter

Vi följer dataförordningen GDPR och lagrar personuppgifter för orderbehandling, för att kunna behålla våra kundrelationer och till marknadsföringsändamål.

Meddela oss om du vill göra någon ändring av uppgifterna eller om du vill att uppgifter skall tas bort från vårt register.

info@city-boxen.se, 044-204440

 

Montage

Montage på beställda produkter, kan vid behov erbjudas. Montagepersonal kostar 475 kr/timme + moms. Fast pris kan lämnas på montage. En arbetsdag motsvarar 8–10 timmar. Samtliga montörer har ID06.

I montagearbetet ingår inte installation av el, VVS, städning, deponi och andra uppgifter utöver själva montagearbetet. Eventuellt markarbete, såsom gjutningar och fundament ansvarar kunden för.

Tillgång till el skall finns i direkt anslutning till arbetsplatsen.

Reskostnad, logi, biljetter och andra merkostnader tillkommer vid montageorder.

Beställare skall tillse att materialet placeras inomhus i direkt anslutning till byggarbetsplatsen, vid större projekt placeras materialet enligt överenskommelse med montörer.

 

Reservationer

Priser gäller enligt villkoren under rubriken betalningsvillkor, förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel, samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.

 

Övrigt

City-boxen förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

Vi räknar inte med att få någon tvist med Er. Skulle så ändå ske, skall tvisten avgöras av svensk domstol, varvid Kristianstads Tingsrätt skall vara första instans. Svensk rätt skall tillämpas.

 

Kundkontakt

City Boxen International AB
Televägen 2 291 62
Kristianstad
Telefon: 044-20 44 40
E- mail: info@city-boxen.se