Vad är skillnaden mellan utebox och utestall?

Stallbygge är inte bara en fråga om funktionalitet och estetik, det finns också en rad lagkrav och föreskrifter som måste följas för att säkerställa djurens välbefinnande och säkerhet. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Bygglov och planering

Innan du påbörjar byggandet av ett stall behöver du oftast ansöka om bygglov hos din kommun. Bygglov krävs för att säkerställa att byggnaden uppfyller lokala regler och föreskrifter, inklusive planbestämmelser och miljökrav. Det är viktigt att lämna in ritningar och beskrivningar som visar stallbyggnadens planerade utformning och användning.

Djurskyddsbestämmelser

Sveriges djurskyddsbestämmelser reglerar hur djur ska hållas och skötas för att säkerställa deras välfärd. För stallbyggnader innebär detta bland annat att stallet ska utformas på ett sätt som möjliggör god hästhållning. Här är några centrala punkter:

 • Utrymme: Hästar ska ha tillräckligt med plats för att röra sig fritt, lägga sig ner och ställa sig upp utan hinder.
 • Belysning och ventilation: Stallet ska ha god ventilation för att förhindra fukt och dålig luftkvalitet. Naturligt ljus är viktigt, och det ska finnas tillräckligt med belysning för att hästarna ska kunna ses och hanteras säkert.
 • Materialval: Inredningen ska vara tillverkad av material som är säkra och hållbara. Golven bör vara halkfria och lätta att rengöra.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är en kritisk aspekt vid stallbygge. Föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kräver bland annat att det finns brandvarnare och brandsläckare och de ska vara placerade på strategiska platser i stallet. Stallet måste även ha tillräckligt med nödutgångar som är lättillgängliga för både människor och djur.

Miljöskydd

Miljöbalken ställer krav på att verksamheter som kan påverka miljön negativt ska bedrivas på ett sådant sätt att skador på miljön minimeras. För stall innebär detta att gödselhantering, avfallshantering och vattenavrinning måste ske på ett miljövänligt sätt. Det kan till exempel krävas särskilda tillstånd för att lagra och hantera gödsel.

Arbetsmiljö

För att säkerställa en säker arbetsmiljö för de som arbetar i stallet finns det arbetsmiljöföreskrifter att följa. Det handlar om att minimera risker genom rätt utformning av arbetsytor, tillgång till säker utrustning och ergonomiskt anpassade arbetsuppgifter.

Inspektioner och kontroller

Efter att stallet har byggts och inretts är det viktigt att regelbundet kontrollera att alla lagar och föreskrifter fortsatt följs. Inspektioner kan genomföras av kommunala och statliga myndigheter för att säkerställa att djurskydd, brandsäkerhet, miljöskydd och arbetsmiljöstandarder upprätthålls. 

Genom att noggrant planera och följa de gällande lagkraven och föreskrifterna kan du skapa ett stall som är säkert, hållbart och anpassat för både hästar, människor och miljö. Att göra detta är inte bara en laglig skyldighet utan även en viktig del av att skapa en positiv och hälsosam miljö för alla inblandade.

close_2

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
close_2

Få offert

Kontakta oss på formuläret nedan för att få en offert från oss.

Dra filer hit eller
Max filstorlek: 50 MB.
  Hallbyggnad

  Här fyller du i information om den byggnad du önskar få offert på. Det är viktigt att vi får så mycket information som möjligt.

  Krävs bygglov?
  Isolerad/Oisolerad
  Stomme
  Grundläggning
  Ljusinsläpp
  Portar och dörrar
  Montage
  Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.