Säkerhet i stallet - viktiga åtgärder

Att upprätthålla säkerheten i stallet är en grundläggande aspekt som skyddar både människor och hästar från potentiella faror. En välplanerad och genomtänkt stallmiljö tar hänsyn till alla tänkbara risker och arbetar aktivt för att minimera dessa. Genom att ha  säkerhetsåtgärder och riktlinjer kan man effektivt förebygga olyckor och skador, vilket skapar en trygg och hälsosam miljö för alla involverade. I detta inlägg delar vi med oss av viktiga säkerhetsåtgärder och utrustning som bör finnas i varje häststall.  

Grunden för säkerhet – struktur och inredning

Ett säkert stall börjar med dess struktur och design. Gångarna ska vara tillräckligt breda för att hästar och människor ska kunna passera säkert, och takhöjden tillräcklig för att undvika skador. Håll stallgångar fria från hinder och se till att alla utrymmen har god belysning.

Brandförebyggande åtgärder

Brandrisk i stall kan aldrig underskattas. Installera brandvarnare och brandsläckare på strategiska platser. Ha en tydlig och välkänd nödutrymningsplan. Se till att elinstallationer är korrekt utförda och underhållna.

Säker utrustning och förvaring

Använd säkra och pålitliga boxdörrar och fönster med säkerhetsglas och galler för att minimera riskerna att hästarna kan skada sig. Förvara all utrustning och hästfoder på säkra ställen för att undvika olyckor och förgiftningar.

Rutiner för säkerhet och underhåll

Det kan vara bra att skapa rutiner för regelbundet underhåll och säkerhetskontroller av stallet och dess utrustning. Detta inkluderar kontroll av stallboxar, foderutrustning, vattenkällor och stängsel. 

Att skapa en säker stallmiljö är en ständig process som kräver uppmärksamhet och engagemang från alla inblandade. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi alla bidra till en säkrare och bättre miljö för både människor och hästar.

close_2

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
close_2

Få offert

Kontakta oss på formuläret nedan för att få en offert från oss.

Dra filer hit eller
Max filstorlek: 50 MB.
  Hallbyggnad

  Här fyller du i information om den byggnad du önskar få offert på. Det är viktigt att vi får så mycket information som möjligt.

  Krävs bygglov?
  Isolerad/Oisolerad
  Stomme
  Grundläggning
  Ljusinsläpp
  Portar och dörrar
  Montage
  Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.